Клиентите за нас

Последно от блог

Facebook Страница

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече
Легализацията ще направи валиден вашия документ извън рамките на България.

Според Хагската конвенция българските документи трябва да бъдат заверени с апостил. Апостилът е вид заверка, която се поставя от съответната институция, за да бъде документът официално признат и легален. Той съдържа информация в десет точки относно това в коя държава е заверен документът, от кого и в качеството му на какъв, на коя дата и т.н. Апостили на български документи се поставят от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието и Министерство на образованието и науката (в зависимост от вида на документа).
Цената за легализация можете да изчислите ТУК.
При необходимост от превод на документа, който ще се легализира, той се извършва от заклет преводач на съответния език, който поставя своя подпис, удостоверявайки истинността на превода. Заверки на преводите се поставят от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.
Едни от най-често легализираните документи са:
За да се легализира един документ, е необходимо:
  • да носи необходимите печати и заверки. Повече информация можете да прочетете ТУК;
  • преводът на документа да е извършен от преводаческа агенция, оторизирана от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.
Нашата услуга за легализация се извършва в следните етапи:
  • заверяваме оригиналния документ в съответното министерство — например на правосъдието, на културата или на здравеопазването и др., чийто печат се изисква от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи;
  • превеждаме документа Ви и го разпечатваме на наша бланка, в качеството си на оторизирана агенция, с фирмен печат и подпис на заклет преводач;
  • скачваме превода със заверения документ. Заверяваме този комплект документи в дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи или пред нотариус в присъствието на преводача.
След поставянето на апостил документът е валиден за представяне пред властите в съответната държава.
Сроковете ни са съобразени със сроковете на заверяващите инстанции.
Цените ни са съобразени с таксите и държавните таксови марки на заверяващите инстанции.
За безплатна консултация кликнете ТУК.