Клиентите за нас

Последно от блог

Facebook Страница

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече
Контролът на качеството е крайъгълния камък на нашата концепция за организация на работните процеси. Ето защо сме въвели системата за управление на качеството, която обхваща всеки един етап и всеки един аспект от отношенията между клиента и доставчика на преводачески услуги — от запитването за превод и приемането на поръчката до заплащането, предаването на готовия превод и евентуалните последващи действия във връзка с него.
Системата за управление на качеството в arte.doc е сертифицирана от BUREAU VERITAS съгласно сертификат ISO 9001:2015 и съгласно изискванията за предоставяне на преводаческите услуги от европейския стандарт БДС EN 17100:2015-05 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата", което гарантира, че всички поръчки, без значение дали са малки преводи или големи международни проекти, се изпълняват според установените световни и европейски стандарти в тази област
Стриктното спазване на графиците на работа, постоянният надзор и контрол, използването на възможно най-добрите технологии и методи на работа, осигуряващи оптимално изпълнение на задачите, гарантират постоянно високото качество на услугата, без значение дали сме подложени на натиск по отношение на обеми и/или срокове или работим при обичайна нива на натоварване.


ISO m    Sertifikat en m     2017 11 16 S 2011048 Arte.doc Ltd Сертификат ISO 9001 2015Сертификат ISO 14001 2015